Reklamy w materiałach drukowanych

  • LOGO SPONSORA NA ULOTKACH, PLAKATACH, BILETACH
  • REKLAMA W GAZETCE MECZOWEJ
  • KOLPORTAŻ ULOTEK NA STADIONIE PRZEZ PARTNERA MECZOWEGO